"ENCUENTRO" I "MERAKI", DOS NOUS PROJECTES A MALLORCA DIRIGITS PER LES FRANCISCANES FILLES DE LA MISERICÒRDIA

Se cerquen voluntaris per a ambdues iniciatives.
MISOL ha incorporat dos nous projectes que es desenvolupen a Palma i que tenen per objectiu aportar esperança i suport als qui més ho necessiten. Ambdues iniciatives estan coordinades per la Germana Magdalena Moragues.

El projecte Meraki pretén ser un projecte intercultural amb la inquietud de poder estar al costat de les dones que més ho necessitin en els barris de Son Gotleu i Pere Garau. Amb aquesta iniciativa es treballa la creació d'espais de trobada i intercanvi per detectar necessitats i aportar les solucions més apropiades per a aquestes. Entre altres línies de treball, Meraki inclou un Banc d'intercanvi de serveis, tallers formatius i alfabetització.

D'altra banda, el Projecte "Encuentro" a Palma té per finalitat acompanyar les persones sense sostre que viuen als carrers del centre de Palma. Als usuaris se'ls proporciona menjar calent, roba i peces d'abric per combatre el fred. A més, es treballa amb especial afany l'establiment de relacions personals i socials que permetin establir vincles de confiança, gràcies als quals s'aconsegueix un millor acompanyament. Els inicis d'Encuentro sorgeixen com una iniciativa d'un grup de voluntaris que gràcies al seu esforç ha aconseguit consolidar-se i que, en l'actualitat, abasta el centre de Palma.