EL SEMINARI DE MALLORCA LLANÇA UNA APP PER PREGAR PER LES VOCACIONS SACERDOTALS

"VocationGo" és el nom d'aquesta aplicació.
El Seminari de Mallorca, juntament amb els altres Seminaris de Catalunya, llança una app amb la qual pregar per a les vocacions sacerdotals. El seu nom és VocationGo i es pot trobar tant per al sistema operatiu iOs com Android.

L'objectiu és ajudar a tots a pregar per les vocacions sacerdotals i quina millor manera de fer-ho que utilitzant una eina tant propera a tothom i a l'abast de tot com és el telèfon mòbil.

"Fan falta capellans i aquests són un do que s'ha de demanar com ens ensenya el mateix Senyor", afirma el rector del Seminari, Bartomeu Villalonga. "Per això a través d'aquesta app es vol convidar a pregar de manera individual i diàriament a través del rés del rosari, d'una pregària o d'un text vocacional".

Cal destacar la convidada a crear grups que es reuneixin per pregar per les vocacions sacerdotals. Grups que si ho comuniquen al Seminari apareixeran a la mateixa aplicación, on s'anunciarà el lloc i l'hora de trobada per a la pregària.

Finalment si es vol, també es podrà pregar per un seminarista en concret. A la mateixa aplicació sortirà qui són els seminaristes i es podrà pregar personalment per cada un d'ells.