VIII TROBADA DE RESPONSABLES DE SANTUARIS DE MALLORCA

Assistí una vintena de seglars i preveres, de Part Forana i de Ciutat.
El dijous, dia 9 de novembre, se celebrà a Lluc la VIII Trobada de responsables de Santuaris de Mallorca. Assistí una vintena de seglars i preveres, de Part Forana i de Ciutat.

El P. Joan M. Mayol, monjo de Montserrat i director del Secretariat Interdiocesà de Santuaris de Catalunya i Balears, prensentà una ponencia a partir del Motu Proprio del Papa Francesc, Sanctuarium in Ecclesia, suggerint unes pistes d'evangelització que es poguessin concretar als nostres santuaris.

El P. Manel Soler, del Santuari de Lluc, exposà la seva reflexió sobre Turisme Religiós. Tant a la ponència com a la comunicació els assistents respongueren amb intervencions que apuntaven a una pastoral dels Santuaris més evangelitzadora.

La salutació i pregària a la Basílica del prior, P. Ricard Janer i la Salve dels Blavets, encaminaren els presents a la veneració de la Imatge i al dinar de germanor a la fonda del Santuari.