ASSEMBLEA I PRINCIPI DE CURS DE L'ADORACIÓ NOCTURNA

Al Monestir de Sant Bartomeu d'Inca.
El passat diumenge 29 d'octubre es reuniren adoradors procedents de Palma, Inca, Calvià, Sencelles, sa Pobla i Búger al Monestir de Sant Bartomeu d'Inca en la trobada fraternal de començament de curs. A l'església monàstica i davant el Santíssim Sagrament exposat resaren les Vespres del diumenge XXX de durant l'any, presidits pel director espiritual diocesà, Mn. Joan Pons. Acte seguit, es traslladaren a l'antic refetor per tenir-hi l'assemblea reglamentària, que conduí el president diocesà, Antoni Dezcallar Planas.