TROBADA DEL BISBE SEBASTIÀ AMB ELS RESPONSABLES DE "ENCUENTRO MATRIMONIAL" EN MALLORCA

També es va informar de la pròxima Trobada Matrimonial Mundial que se celebrarà a Madrid del 18 al 24 de maig d'enguany.
El passat 23 d'abril, els coordinadors locals d'"Encuentro Matrimonial" a Mallorca, Raimundo Terriente i Mari Trini García, juntament amb el sacerdot Julià Cifre, es varen reunir amb el bisbe Sebastià Taltavull per presentar el carisma i missió d'aquest Moviment Universal que es basa, principalment, a fomentar els valors imprescindibles per a una bona relació del matrimoni cristià com l'amor incondicional entre esposos, el diàleg, la confiança, el lliurament generós i el servei als altres i per als consagrats amb la seva gent i les seves comunitats. També es va informar de la pròxima Trobada Matrimonial Mundial que se celebrarà a Madrid entre els dies 18 al 24 de maig d'aquest any.