NOMENAMENTS ECLESIÀSTICS

El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha signat els nomenaments eclesiàstics següents:
El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha signat els nomenaments eclesiàstics següents:

Mn. Joan Carles Thomàs Sedano
Diaca al servei de la Unitat Pastoral d'Algaida, Pina, Montuïri i Sant Joan

Mn. Francesc Nadal Suau
Diaca al servei de les parròquies d'Establiments i Son Sardina