PRESENTADA LA NOVA ORGANITZACIÓ DIOCESANA

Avui s'han presentat a preveres, diaques i seglars les noves claus pastorals i l'estructura diocesana que adoptarà el Bisbat de Mallorca per als propers anys.
A nivell territorial s'han reduït els arxiprestats d'11 a 6, 2 a la ciutat de Palma i 4 a tota l'illa: Palma-Llevant, Palma-Ponent, Tramuntana-Ponent, Llevant, Migjorn i Pla-Nord. En aquests arxiprestats es treballarà en unitats pastorals, que són agrupacions de parròquies per afinitats pastorals.

A nivell curial s'ha reduït l'estructura diocesana per facilitar l'atenció a les persones. A part del serveis curials, s'han conformat sis grans vicaries encarregades de la pastoral d'una església en sortida. Cada una d'elles a una tasca concreta:

Una Vicaria per a la Pastoral d'Anunci i Iniciació Cristiana. Aquest inclou tot els serveis pastorals d'evangelització: L'atenció a la Iniciació Cristiana, la Pastoral Juvenil i Vocacional, la Pastoral Prebaptismal, la Pastoral de Família, Matrimonis i Vida i la Pastoral del Turisme.

Una Vicaria de Pastoral Sagramental que tengui una atenció privilegiada a l'acollida de les persones que s'apropen a l'església, als grups de litúrgia, acòlits, lectors, als qui animen les celebracions amb el cant litúrgic i a la cura de la litúrgia a cementeris i tanatoris. Aquesta vicaria també inclou la delegació d'ecumenisme i diàleg interconfessional.

Una Vicaria per a la Pastoral Caritativa i Social que tengui atenció als més necessitats a través de la mà misericordiosa de l'església que és Càritas, l'atenció als migrants i refugiats, les missions, Mans Unides, Pastoral Penitenciària i Justícia i Pau. També inclou la Pastoral de la Salut als hospitals i l'atenció als familiars que han perdut un ésser estimat. Seguint les indicacions del papa Francesc a l'encíclica Laudato Sii, s'ha creat una nova Delegació per la Pastoral de l'Ecologia i Cura de la Creació.

Una Vicaria per a la Vida Consagrada i Pietat Popular que atendrà tots els estat de vida religiosa, monestirs, l'orde de verges consagrades i instituts de dret diocesà. Així com també la pastoral als santuaris, peregrinacions i formació i acompanyament a confraries i obreries.

La següent Vicaria per a la Pastoral de Fe i Cultura té una predilecció pels col·legis diocesans, religiosos i públics i una atenció a la formació i seguiment dels professors de religió. És de nova creació també la Delegació per al Diàleg Fe i Cultura, que acull la Pastoral Universitària i el Diàleg Interreligiós i Intercultural.

La darrera vicaria està dedicada a les Relacions Institucionals i el Patrimoni. És l'encarregada de dirigir les grans institucions que té l'església de Mallorca: Museu Diocesà, Biblioteca Diocesans, Arxiu Diocesà, Museu Bíblic, Taller de restauració i les comissions de patrimoni i orgues històrics.