TROBADES DE FORMACIó PER A CATEQUISTES

Orientades a catequistes d'iniciació cristiana i aquells que es volen iniciar en la pràctica dels oratoris.
Segueixen les trobades de formació per a catequistes, organitzades per la Vicaria Episcopal per a l'Anunci i la Celebració. Aquest cap de setmana han tengut lloc al Puig de Santa Magdalena d'Inca. Estan orientades a catequistes d'iniciació cristiana i aquells que es volen iniciar en la pràctica dels oratoris.