"PARE NOSTRE: LA VIDA CONSAGRADA, PRESèNCIA DE L'AMOR DE DéU"

Mallorca celebrà la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
"Pare nostre. La vida consagrada presència de l'amor de Déu" és el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que com cada any celebraren el passat dissabte dia 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor en el Temple. Un dia d'especial agraïment al Pare nostre i el desig de recordar que la vida consagrada és presència de l'amor de Déu. Cada consagrat, amb la seva vida i testimoni, ens anuncia que Déu Pare, és un Déu que estima amb entranyes. El seu Fill Jesús ens va ensenyar una oració, el parenostre, que expressa la relació que Déu té amb cada un de nosaltres, els seus fills i els consagrats.

La jornada va tenir lloc al Monestir de la Real, amb la participació d'uns 200 religiosos i religioses que treballen a la Diòcesi de Mallorca. L'eucaristia fou presidida pel P. Toni Cañellas, Vicari Episcopal de la Vida Consagrada i concelebrada per un bon nombre de germans religiosos.