SIS JOVES ES CONFIRMEN A LA PARRòQUIA DE SANT AGUSTí

El passat 2 de febrer.
Sis joves reberen el sagrament de la Confirmació a la Parròquia de Sant Agustí, en el transcurs d'una emotiva celebració presidida pel bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull el passat 2 de febrer. Pares, padrins i catequistes compartiren amb els joves aquest moment intens de creixement en el camí de la iniciació cristiana.