LA DIòCESI CELEBRA LA JORNADA DE MALLORCA MISSIONERA AMB EL LEMA "ELS SEUS SOMNIS, FACEM-LOS REALITAT"

Durant el 2018 s'han subvencionat projectes per un valor de 123.567,62 €.
La Diòcesi celebra aquest diumenge la Jornada de Mallorca Missionera, amb el lema "Els seus somnis, facem-los realitat". Una diada de sensibilització, de record de la tasca que els missioners realitzen en la qual les parròquies de l'illa fan col·lectes especials per donar suport a les missions mallorquines.

Actualment, 81 missioners mallorquins (sacerdots, religiosos i religioses i laics) treballen als cinc continents duent la Paraula de Déu i fent accions solidàries.

Durant el 2018 s'han subvencionat projectes per un valor de 123.567,62 €. D'aquests, 99.063,82 € han sufragat projectes educatius, pastorals i de desenvolupament a Amèrica Llatina i 24.512,80 € a Àfrica.