SAGRAMENTS D'INICIACIó CRISTIANA A LA PARRòQUIA DE SANT JOSEP OBRER

En el marc d'una eucaristia presidida pel bisbe Sebastià Taltavull.
La Parròquia de Sant Josep Obrer acollí el passat dissabte 4 de maig la celebració dels sagraments d'iniciació cristiana. Un grup de nins i joves rebé el baptisme, la primera comunió i la confirmació en el marc d'una eucaristia presidida pel bisbe Sebastià Taltavull.

En la seva homilia, convidà tots aquells "que entraran a formar part de l'Església pel baptisme i ho recordaran per la confirmació, a estimar Jesús amb tot el seu amor i dedicació".