PRESENTACIó DEL NOU LLIBRE DE RICARDO MEJíA

Amb el títol El giro femenológico en las neurociencias cognitivas: de Francisco Varela a Shaun Gallagher.
El passat 6 de maig, a l'Aula Magna de l'Edifici Sa Riera de la UIB, es presentà el nou llibre de Mn. Ricardo Mejía amb el títol El giro fenomenológico en las neurociencias cognitivas: de Francisco Varela a Shaun Gallagher. Aquest volum (514 pàgs) s'ha publicat a Barcelona, sota el segell de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i la Universitat Ramon Llull. A l'acte, coordinat per Pastoral Universitària, intervingueren el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull i el doctors Gabriel Amengual, de la Universitat de les Illes Balears; Lluís Oviedo, de la Pontíficia Universitat Antonianum de Roma; aíxi com l'antropòleg clínic Michel Dupuis, de la Universitat Catòlica de Lovaina i autor del pròleg.