NOMENAMENT ECLESIàSTIC

El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha nomenat els membres de la Comissió Diocesana del Diaconat Permanent.
El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha nomenat els membres de la Comissió Diocesana del Diaconat Permanent:

Mn. Antoni Vera Díaz, president
Mn. Antoni Riutort Fullana
Mn. Jaume A. Estela Cortès
Mn. Joan Carles Thomàs Sedano
Mn. Joan Andreu Alcina
Mn. Miquel Àngel Carbonell Vidal