MéS DE 3.000 PERSONES VAREN PARTICIPAR EL 2018 ALS PROGRAMES DE FORMACIó, ORIENTACIó I INTERMEDIACIó LABORAL DE CàRITAS MALLORCA

422 persones varen trobar feina l'any passat a Mallorca gràcies a les accions per a la inserció sociolaboral desenvolupades per Càritas.
El programa d'Acció per a la Inserció Sociolaboral que impulsa Càritas Mallorca a través de les accions d'orientació, intermediació i formació, ha atès a 3.059 persones l'any passat, 1.145 persones més que el 2017. D'aquest total, 422 persones varen trobar feina (285 dones i 187 homes), una xifra que suposa un increment de 221 persones respecte de l'any anterior.

Són dades que apareixen a l'Informe "Economía y Personas. Con valores, hay derechos" 2018 que ha presentat Càritas Espanyola on es destaquen els 13.545 participants als programes d'ocupació de Càritas que varen accedir a un lloc de feina digne el 2018. Aquesta xifra suposa més d'un 18% de les 72.169 persones ateses a través dels programes d'ocupació desenvolupats per la confederació de Càritas que engloba a les 70 Càritas diocesanes. L'informe s'ha presentat aquest dimarts a la seu de Càritas Espanyola on destaca també les 939 accions formatives amb 14.647 participants; les 24.823 persones ateses pels serveis d'intermediació laboral; les 399 persones que varen participar en accions d' autoocupació ; i les 67 iniciatives d'economia social que se varen impulsar al 2018 i que varen generar 1.538 feines.

Més dades de Càritas Mallorca
El procés d'acollida, informació, orientació, intermediació i formació laboral de Càritas Mallorca se realitza a través de diferents àmbits i programes, i contempla des d'una formació bàsica fins uns coneixements més específics. En aquest procés l'entitat també compta amb els tallers prelaborals de Recuperació de Juguetes, de Reciclatge de Paper (Palma), el projecte de Bona Traça (taller de costura i corda a Manacor), el taller de bicicletes (Inca) i els projectes d'economia social com són Eines x Inserció (Empresa d'inserció de recollida, recuperació i comercialització de roba de segona mà) i Koluté (taller de confecció per persones migrants).

Del total de persones que han passat pel programes d'inserció sociolaboral de Càritas Mallorca al 2018 cal apuntar que:

• 2.581 persones varen participar als tallers de recerca de feina, els microtallers d'orientació laboral o es varen inscriure a l'agència de col·locació.
• 674 persones varen ser acompanyades amb itineraris d'inserció individuals participant d'accions d'orientació i intermediació laboral. • 472 persones varen participar a les 22 accions programades.

Perfils de les persones ateses
El perfil de les persones que han passat durant l'any passat pel servei d'inserció sociolaboral de Càritas Mallorca són majoritàriament dones en un 67,3%.

A la procedència d'aquests participants es destaca la baixada fins als 14% dels espanyols quan en plena crisi el 2015 aquest percentatge se situava al 42%. El percentatge més alt se situa les persones d'origen llatinoamericà que és d'un 65% (Colòmbia, Bolívia i Uruguay). A una distància important es posicionen les persones d'Orient Mitjà i nord d'Àfrica amb un 8,1% i després amb un 7,8% es troben els participants de la resta d'Àfrica.

En relació a l'edat, el major nombre de participants estan al tram entre els 35 i els 50 anys, més del 40%.

Les accions formatives programades a Càritas Mallorca varen arribar a 22 durant el passat any destacant algunes com el curs d'electricitat, de manteniment d'embarcacions, d'especialització de cuina, auxiliar de cuina, atenció a persones grans, cambrera de pis, atenció al client (comerç), ajudant de cambrer de sala, cuina domèstica, cambrera de pis, neteja domèstica, així com els cursos d'idiomes d'anglès i alemany.

Molts d'aquests cursos es complementen amb pràctiques no laborals a empreses, una implicació indispensable per arrodonir la formació que reben els participants i que a vegades es tanca amb una contractació.

Aquesta col·laboració d'empreses i la implicació de particulars ha suposat que el 2018 77 empreses varen ser informades dels programes d'ocupació i formació de Càritas, 40 de les quals hi varen participar en accions formatives, pràctiques no laborals o contractacions. Per altra banda, 350 particulars varen contactar amb l'entitat per conèixer el servei de domèstic que ofereix l'entitat.