NOU DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIó COL·LEGIS DIOCESANS DE MALLORCA

Durant els propers dies es reunirà amb els equips directius dels col·legis.
El Patronat de la Fundació Col·legis Diocesans de Mallorca ha nomenat director general de la Fundació el Sr. Julián Villar. Durant els propers dies es reunirà amb els equips directius dels col·legis i començarà a treballar amb els òrgans de govern de la Fundació en la preparació del curs vinent.