PROMESES I ADMISSIONS EN ELS CARMELITES SEGLARS DE MALLORCA

Al monestir de Santa Teresa de Jesús de Carmelites Descalces.
El passat 12 de juliol el P. Miguel Márquez, prior provincial de la Província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús dels Carmelites Descalços, rebé la promesa definitiva de cinc germans de la comunitat seglar del Cor de Maria i Sant Josep de Mallorca al monestir de Santa Teresa de Jesús de Carmelites Descalces. En el mateix acte rebé la promesa temporal (per tres anys) de dos germans, un dels quals prevere. I també admeté a la comunitat dos aspirants.