NOVA REUNIó DE LA PROVíNCIA ECLESIàSTICA VALENTINA

Integrada per les tres Diòcesi de la Comunitat Valenciana i de les Illes Balears.
  El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, va presidir ahir dilluns la reunió ordinària dels bisbes de la Província Eclesiàstica Valentina, integrada per les tres Diòcesi de la Comunitat Valenciana i de les Illes Balears, celebrada al Palau Arquebisbal de València.

  A la reunió han participat els bisbes de Sogorb-Castelló, Casimiro López; d'Oriola-Alacant, Jesús Murgui; de Mallorca, Sebastià Taltavull; de Menorca, Francesc Conesa, els bisbes auxiliars de València, Esteban Escudero, Javier Salinas, Arturo Ros i Vicente Juan Segura, així com el vicari general de València, Vicente Fontestad.