LA CAMPANYA DE MANS UNIDES MOSTRA L'íNTIMA RELACIó ENTRE FAM I POBRESA I EL DETERIORAMENT DEL PLANETA

Amb l'objectiu de defensar els drets humans, especialment entre les persones més empobrides del Sud.
Mans Unides és l'organització de l'Església catòlica a Espanya per a la lluita contra la fam i la pobresa que pateixen els pobles més exclosos de la planeta. En la seva campanya «Qui més pateix el maltractament de la planeta no ets tu», l'ONG denuncia que les poblacions més vulnerables són les més afectades per l'actual crisi mediambiental.

Amb l'objectiu de defensar els drets humans, especialment entre les persones més empobrides del Sud, Mans Unides promou projectes de desenvolupament perquè les comunitats a les quals dóna suport assoleixin una vida digna, el que inclou l'indispensable dret a l'alimentació i a viure en un medi ambient sa. Així mateix, a través de les iniciatives de sensibilització que porta a terme a Espanya, l'organització promou una reflexió sobre els nostres modes de vida i consum i proposa canvis per fer-los més solidaris i sostenibles.

UNA CRISI HUMANA, SOCIAL I AMBIENTAL
La manera de vida dominant, el nostre consumisme, les estructures de poder i la cultura del malbaratament en la qual vivim, provoquen l'actual deteriorament medioambiental i les crisis humana i social que l'acompanyen i reforcen.

La fam i la pobresa són dues realitats molt relacionades amb els danys mediambientals. Les petjades més greus són la contaminació, el canvi climàtic, l'esgotament dels recursos, la destrucció d'hàbitats i ecosistemes, les inundacions i les sequeres extremes, la desertificació i la desforestació.

Els éssers humans depenem del medi ambient per satisfer tot un seguit de drets bàsics com el dret a una alimentació adequada, el dret a l'aigua potable, el dret a un habitatge digne, o el dret al més alt nivell de salut física i mental. Encara que tots patim cada vegada més les conseqüències del canvi climàtic i de la deterioració mediambiental, són les poblacions més empobrides del Sud les més afectades per aquests desequilibris.

Els impactes en les reserves naturals i els ecosistemes fan perillar la vida d'aquestes comunitats, els mitjans de subsistència depenen fortament de l'agricultura, la pesca i els aprofitaments forestals. D'altra banda, aquestes persones són les que menys responsabilitat tenen en les causes de l'actual crisi social i ambiental i són, així mateix, les que menys mitjans tenen per defensar-se, ja que no disposen d'altres activitats econòmiques o recursos per a adaptar-se als impactes climàtics i tenen un accés molt limitat a serveis socials

LA CRISI MEDIAMBIENTAL EN XIFRES
Aire
• La contaminació de l'aire causa cada any entre 6 i 7 milions de morts prematures.
• Entre els més exposats estan els prop de 3.000 milions de persones que depenen de la crema de biomassa (fusta, excrements d'animals o residus agrícoles) per cuinar, escalfar-se i il·luminar-se.

Terra i sòl
• Tot i que la desforestació s'ha alentit, només el 2017 es varen perdre 15,8 milions d'hectàrees de bosc tropical: el doble de la mida d'Andalusia.
• Les mesures que s'estan adoptant per incrementar la coberta forestal es basen principalment en plantacions i reforestació, el que no aporta la mateixa qualitat i quantitat de serveis que ofereixen els boscos naturals.

Aigua dolça
• El 70% de l'aigua dolça mundial és utilitzada per a l'agricultura. Molts aqüífers s'estan esgotant ràpidament per l'excés d'extracció d'aigua per a reg, consum i usos en la indústria i la mineria.
• Cada any moren prop de 1,4 milions de persones per malalties associades al consum d'aigua potable contaminada.