PROFESSIó RELIGIOSA D'UNA FRANCISCANA FILLA DE LA MISERICòRDIA A COCHABAMBA (BOLíVIA)

Judith Vásquez va fer la seva professió religiosa com a Franciscana Filla de la Misericòrdia el passat 14 de març.
La celebració va tenir lloc a Cochabamba (Bolívia) i va ser acompanyada per la majoria de les germanes de les comunitats de Bolívia i de la seva família.

Judith afronta aquesta nova etapa en la seva vida religiosa amb la mirada i el cor posats en el llegat dels seus fundadors i en les seves arrels: font de la qual reben la saba, l'esperança i la força per ser testimonis de misericòrdia.