LA FUNDACIó BALTASAR COLL, SOLIDàRIA DAVANT LA SITUACIó ACTUAL

Ha donat 14.000 € per a l'atenció de necessitats socials bàsiques.La Fundació Baltasar Coll Tomàs, davant les circumstàncies sanitàries i socioeconomiques provocades per la pandèmia actual, durant aquest mes d'abril ha donat la quantitat de 10.000 € a Càritas Diocesana de Mallorca i 4.000 € a la parròquia de Ntra. Sra. de la Soledat (Palma) per a l'atenció de necessitats socials bàsiques.