LA PARRòQUIA DE SANT NICOLAU CELEBRà LA FESTIVITAT DEL SEU TITULAR

El Bisbe de Mallorca presidí l'Eucaristia el 6 de desembre
La parròquia de Sant Nicolau de Palma celebrà la seva festa el passat 6 de desembre. El Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, presidí la concelebració.

El rector de la parròquia, Mn. Bernat Oliver, agraí la seva homilia, positiva i plena d'esperança en aquests temps de pandèmia.

No es pogueren repartir les tradicionals pomes ni besar la relíquia del Sant. Tot i això, plens d'alegria s'encomanaren al patró i començaren la preparació del Nadal, respectant l'aforament de l'església i les mesures sanitàries.