AGENDA

24 de gener de 2018
ARXIPRESTAT DES PLA
Formació “Lectura contemplativa sobre Sant Marc”. A les 18 h a les Germanes de la Caritat de Vilafranca. A les 20 h a la rectoria de Petra.
24 de gener de 2018
UNITAT PASTORAL D’ANDRATX
Evangeli i vida. Estudi de l’Evangeli estil Pradosià. A les 21 h a la Rectoria d’Andratx.
24 de gener de 2018
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Curs de formació permanent del professorat de Religió: “Orígens i formació de la Sagrada Escriptura”, a càrrec de Mn. Joan Femenia. Al CEP de Manacor de 17 a 20 h.
24 de gener de 2018
PARRÒQUIA DE LLUCMAJOR
Formació humana i cristiana: “Gestió d’emocions”. A les 20:30 h a la rectoria.
24 de gener de 2018
DELEGACIÓ D’ECUMENISME
Celebració de la Paraula a la parròquia anglicana a les 19:30 h.
25 de gener de 2018
VICARIA EPISCOPAL PER A L’EDUCACIÓ
Reunió dels equips de pastoral al col·legi Corpus Christi.
25 de gener de 2018
MANS UNIDES
Projecció de la pel·lícula El corazón de África. A les 19:30 h al cinema Rívoli. Donatiu: 5 ¤ a benefici de projectes al Tercer Món.
25 de gener de 2018
RÀDIO MARIA
Celebració amb els religiosos de totes les esglésies cristianes al Monestir de Santa Magdalena a les 18:30 h.
25 de gener de 2018
PARRÒQUIA DE COSTITX
Festes entorn del 99 aniversari de la mort de la Venerable Margalida Amengual Campaner, cativa. Tridu eucarístic els dies 25, 26 i 27 a les 18 h. Exposició del Santíssim i Eucaristia.
26 de gener de 2018
CREU DE L’AMOR SENSE LÍMITS
Pregària a l’estil de Taizé. A les 20:30 h a l’església de Sant Antoniet.
26 de gener de 2018
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Curs: “Innovació i creativitat a la classe de Religió” a càrrec d’Óscar Alonso Peno. De 17 a 20 h al CC Sant Josep Obrer.
27 de gener de 2018
DELEGACIÓ DEL LAÏCAT
Jornada d’animadors de pastoral juvenil del SIJ. A Tortosa.
27 de gener de 2018
CASA D’ESPIRITUALITAT DE SON BONO
Recés en l‘esperit: “¿Hacia dónde va la Iglesia de Mallorca? Palabras para una profunda utopía”. A càrrec de Mons. Sebastià Taltavull. A les 19 h.
27 de gener de 2018
PARRÒQUIA DE SANTA CREU
Adoració eucaristica: Unitat dels cristians a les 11:45 h.
27 de gener de 2018
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Curs: “Innovació i creativitat a la classe de Religió” a càrrec d’Óscar Alonso Peno. De 9:30 a 13:30 i de 16 a 19 h al CC Sant Josep Obrer.
27 de gener de 2018
IV CICLE DE LITÚRGIA I CANT CORAL
Al Monestir de Santa Clara. A les 18 h, eucaristia acompanyada per la Coral Sant Joan. Després, breu concert.
27 de gener de 2018
PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Diada de la dona i de la terra. A les 18 h, trobada a la parròquia. A les 19:30 h, missa. A les 20:30 h, torrada.
28 de gener de 2018
DELEGACIÓ DE MISSIONS
Infància Missionera.
28 de gener de 2018
SANTUARI DE CURA
Commemoració de la Conversió de Ramon Llull. Eucaristia a les 12 h al Santuari de Cura. A continuació, informacions sobre el procés de canonització i el Congrés Lul·lià del mes de març.
28 de gener de 2018
PARRÒQUIA DE COSTITX
Festes entorn del 99 aniversari de la mort de la Venerable Margalida Amengual Campaner, cativa. Ofrena floral, processó i eucaristia a les 11:30 h.
29 de gener de 2018
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Curs de formació permanent del professorat de Religió: “Orígens i formació de la Sagrada Escriptura”, a càrrec de Mn. Joan Femenia. Al CEP de Palma de 17 a 20 h.
29 de gener de 2018
RÀDIO MARIA
Sant Rosari retransmès des del Club Tercera Edat l’Encarnació. A les 9:25 h.
30 de gener de 2018
CAUSES DELS SANTS
Aniversari de la mort de la Venerable Margalida Amengual Campaner.
30 de gener de 2018
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Comissió de Centres d’Església. Casa de l’Església a les 18 h.
30 de gener de 2018
PARRÒQUIA DE COSTITX
99 aniversari de la mort de la Venerable Margalida Amengual Campaner. Eucaristia a les 18 h.
30 de gener de 2018
ACOLLIDA CRISTIANA EN EL CAMÍ
Informació i proposta per a aquelles persones que vulguin ser hospitalers voluntaris al Camí de Santiago. De 10 a 12 h a la Parròquia Mare de Déu de Montserrat.
31 de gener de 2018
ARXIPRESTAT DES PLA
Formació “Lectura contemplativa sobre Sant Marc”. A les 18 h a les Germanes de la Caritat de Vilafranca. A les 20 h a la rectoria de Petra.