AGENDA

22 de gener de 2019
PASTORAL UNIVERSITÀRIA
Conferència: “Quin era l’atractiu de les primeres comunitats cristianes?”, a càrrec del Dr. Francesc Ramis Darder. A les 19 h a sa Riera. Activitat gratuïta amb inscripció: 628226106.
22 de gener de 2019
ESGLÉSIA DE LA MERCÈ
Conferència formativa per a laics a la Mercè a càrrec del P. Ignacio Conesa. A les 19:30 h.
22 de gener de 2019
SETMANA D’ORACIÓ PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
Celebració de l’església romanesa grecocatòlica al temple de Sant Elm de Palma. Participa l’església ucraïnesa catòlica oriental. A les 19 h.
23 de gener de 2019
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
“Evangelis i Currículum” a càrrec de l’hna. Margarita Rafael, RP (Formació permanent de Religió Catòlica al CEP de Manacor). 17:00 a 20:00.
23 de gener de 2019
CONFER MALLORCA
Taller de dansa contemplativa a càrrec de Sor Margalida Oliver, FFM. Al Col·legi la Salle a les 18:30 h.
23 de gener de 2019
PARRÒQUIA SANTA CATALINA THOMÀS
Curs bíblic a càrrec de Mn. Francesc Ramis Darder. A les 20:30 h.
23 de gener de 2019
SETMANA D’ORACIÓ PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
Celebració de la Paraula a la Parròquia Anglicana. A les 19 h.
24 de gener de 2019
VICARIA EPISCOPAL PER A L’EDUCACIÓ
Reunió de l’equip de Pastoral dels Col·legis Diocesans. Al Col·legi Sant Antoni Abat a les 9:15 h.
24 de gener de 2019
ARXIPRESTAT PLA-NORD
Reunió de capellans de l’arxiprestat. A les 10:30 h a Monti-sion.
24 de gener de 2019
PARRÒQUIA SANT JOSEP OBRER
Curs de formació bíblica a càrrec de Mn. Alfred Miralles. A les 19:30 h.
24 de gener de 2019
BASÍLICA DE SANT MIQUEL
Conferències bíbliques a càrrec de Mn. Teodor Suau. “Fill del somriure i del silenci: La promesa de Déu s’obre camí en la història quotidiana”. A les 19:30 h.
24 de gener de 2019
PARRÒQUIA SANTA EULÀLIA
Els Pares de l’Església llegeixen l’Evangeli de Sant Lluc. A càrrec de Mn. Antoni J. Dols. A les 17:30 h.
24 de gener de 2019
SETMANA D’ORACIÓ PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
Celebració de les esglésies sueca i noruega, evangèliques luteranes (Avda. Joan Miró, 113B). A les 19 h.
25 de gener de 2019
CURSET PREMATRIMONIAL
Inici del curset personalitzat organitzat per la Parròquia de Sant Josep Obrer. A les 20:30 h als locals parroquials. Més informació: 649522076.
25 de gener de 2019
PREGÀRIA A L’ESTIL DE TAIZÉ
Organitzada per la Creu de l’Amor sense Límits. A l’Església de Sant Antoniet a les 20:30 h. Assaig de cants a les 19 h.
25 de gener de 2019
SETMANA D’ORACIÓ PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
Els religiosos i religioses de Mallorca s’uneixen als germans religiosos d’altres esglésies cristianes, demanant el do de la unitat. Eucaristia a les 18:30 h al Monestir de Santa Magdalena.
26 de gener de 2019
MONESTIR DE SANTA CLARA
V Cicle de litúrgia eucarística i cant coral. A les 18 h, eucaristia amb la participació de la Coral de Porreres. A continuació, breu concert.
26 de gener de 2019
ESGLÉSIA DE LA MERCÈ
Cinefòrum per a nins: “Jesús, el Hijo de Dios”. A les 17 h.
26 de gener de 2019
FORMACIÓ CATEQUISTES
Trobada de formació per a catequistes de prebaptismals de l'Arxiprestat de Pla-Nord. Bloc I: "L’itinerari prebaptismal". D’11 a 13 h al Puig de Santa Magdalena d’Inca.
27 de gener de 2019
INFÀNCIA MISSIONERA
Jornada i col·lecta de la Infància Missionera.
27 de gener de 2019
CURSET PREMATRIMONIAL
Als locals parroquials de la Parròquia de Sant Josep Obrer de Palma. A les 18 h.
27 de gener de 2019
PARRÒQUIA DE COSTITX
Centenari de la mort de Margalida Cativa. A les 10:30 h, concentració de les carrosses davant l’església. Ofrena floral. A les 12 h, missa solemne oficiada pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.
28 de gener de 2019
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
“Evangelis i Currículum” a càrrec de l’hna. Margarita Rafael, RP (Formació permanent de Religió Catòlica al CEP de Palma). 17:00 a 20:00.
28 de gener de 2019
RÀDIO MARIA
Sant Rosari retransmès des del Convent dels Caputxins. A les 19 h.
28 de gener de 2019
PARRÒQUIA DE COSTITX
Triduum eucarístic en honor a la venerable Margalida Cativa. Dies 28 i 19, a les 18 h, tríduum, eucaristia i exposició del Santíssim.