AGENDA

17 de novembre de 2018
ESGLÉSIA DE LA MERCÈ
Cine fòrum infantil: “Sansón y Dalila”. A les 17 h al saló social.
18 de novembre de 2018
CURSET PREMATRIMONIAL
Als locals parroquials de la Parròquia de Sant Josep Obrer de Palma. A les 18 h.
18 de novembre de 2018
MARIES DEL SAGRARI I DEIXEBLES DE SANT JOAN
Obertura de curs al Monestir de Sant Bartomeu d’Inca a les 17 h.
18 de novembre de 2018
PARRÒQUIA DE SANT JORDI
Homenatge al Vicari Calafat amb motiu del centenari de la seva mort. A les 11 h, celebració de l'Eucaristia presidida pel bisbe de Mallorca. Inauguració de la placa en memòria de Mn. Josep Calafat. A les 18 h, commemoració de l'obra poètica de Mn. Calafat.
19 de novembre de 2018
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
“Els temples religiosos: tipus, estils i funcions” a càrrec de Mn. Joan Bauzà (Formació permanent de Religió Catòlica al CEP de Palma). 17:00 a 20:00 h.
19 de novembre de 2018
PASTORAL DE LA SALUT – HOSPITALITAT DE LOURDES
Formació per a voluntaris: “Llamados y enviados”. A les 18 h al Seminari Major.
19 de novembre de 2018
RÀDIO MARIA
Sant Rosari retransmès des del Centre Eucarístic. A les 19 h.
19 de novembre de 2018
ESGLÉSIA DE LA MISSIÓ
Novena en honor de la Immaculada de la Medalla Miraculosa del 19 al 27 de novembre a les 18 h. La novena serà predicada per P. José Ignacio Caamaño, CM (19-21), P. Óscar Muñoz, CM (22-24) i Mons. Sebastià Taltavull (25-27).
21 de novembre de 2018
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
“Els temples religiosos: tipus, estils i funcions” a càrrec de Mn. Joan Bauzà (Formació permanent de Religió Catòlica al CEP de Manacor). 17:00 a 20:00.
21 de novembre de 2018
PARRÒQUIA SANTA CATALINA THOMÀS
Curs bíblic a càrrec de Mn. Francesc Ramis Darder. A les 20:30 h.
22 de novembre de 2018
PARRÒQUIA DE SANT NICOLAU
Converses sobre la fe: “La paradoja del cristianismo: cruz y alegría”. A càrrec de Margarita Puigserver. A les 20 h.
22 de novembre de 2018
PARRÒQUIA SANT JOSEP OBRER
Curs de formació bíblica a càrrec de Mn. Alfred Miralles. A les 19:30 h.
22 de novembre de 2018
ESGLÉSIA DE LA MERCÈ
Conferència “La fe en la vida eterna y el purgatorio”. A càrrec del Dr. Bernardo Oliver. A les 19:30 h al saló social (C/ Sant Felip Neri, 6A).
22 de novembre de 2018
BASÍLICA DE SANT MIQUEL
Conferències bíbliques a càrrec de Mn. Teodor Suau. “Gn 2-3: I Déu va veure que tot el que havia fet era molt bo i molt bell. El món i la història, una il·lusió de Déu”. A les 19:30 h.
23 de novembre de 2018
MANS UNIDES
“Encén el teu compromís”. A les 19 h a la Sang, encesa de candeles i pregària. Processó fins a la Parròquia de Sant Jaume. Eucaristia a les 20 h. Donatiu i adquisició de candeles a ambdós temples.
24 de novembre de 2018
ERMITA SANT HONORAT
Introducció a la meditació i a la interioritat: “El silenci”. De 16 a 19 h. Anima: Paula Cantallops i Eduardo Caselles.
24 de novembre de 2018
ESGLÉSIA DE LA MERCÈ
Cine fòrum: “Pablo, el apóstol de Cristo”. A les 19:30 h al Saló Social.