AGENDA

22 de juliol de 2018
CANÒNICA DE SANTA MAGDALENA
Festa de Santa Maria Magdalena. A les 18:30 h, Eucaristia. A les 19 h, vespres cantades.
22 de juliol de 2018
PARRÒQUIA DE SON FERRIOL
A les 11 h, cloenda del centenari de la fundació de la parròquia. Missa presidida pel bisbe Sebastià Taltavull.
22 de juliol de 2018
PARRÒQUIA SON SERRA DE MARINA
A les 20:30 h, eucaristia presidida per Mons. Sebastià Taltavull.
22 de juliol de 2018
25 de juliol de 2018
CANÒNICA DE SANTA MAGDALENA
Solemne tridu en honor a Santa Catalina Thomàs. Dies 25, 26 i 27 de juliol a les 18:30 h. Eucaristia predicada pel P. Antoni Cañellas. A les 19 h, vespres cantades.
25 de juliol de 2018
PARRÒQUIA DE SANTANYÍ
Festa patronal a les 11 h. Eucaristia presidida per Mons. Taltavull.
25 de juliol de 2018
PARRÒQUIA DE SA VILETA
Festa patronal a les 20 h. Eucaristia presidida per Mons. Taltavull.
25 de juliol de 2018
ARXIPRESTAT DES PLA
Formació “Lectura contemplativa sobre Sant Marc”. A les 18 h a les Germanes de la Caritat de Vilafranca. A les 20 h a la rectoria de Petra.
28 de juliol de 2018
CANÒNICA DE SANTA MAGDALENA
Festa de Santa Catalina Thomàs. Missa a les 8, 18:30 i 19:30 h. A les 11 h, missa solemne concelebrada presidida per Mons. Sebastià Taltavull.
28 de juliol de 2018
PARRÒQUIA DE CAN PICAFORT
Eucaristia presidida per Mons. Sebastià Taltavull a les 20 h.
28 de juliol de 2018
PARRÒQUIA SANTA CATALINA THOMÀS
A les 13 h, repicada de campanes i amollada de coets. A les 19 h, passa carrers dels xeremiers a la plaça Santa Pagesa. A les 20 h, missa solemne de Santa Catalina Thomàs presidida per Mn. Antoni Dols.
29 de juliol de 2018
PARRÒQUIA SANT ALBERT MAGNE
Eucaristia a la Parròquia de Sant Albert Magne (Platja de Muro) a les 20 h, presidida per Mons. Sebastià Taltavull.