GUIA DE LA COMUNICACIÓ del BISBAT DE MALLORCA

SECRETARIA DE COMUNICACIÓ (Bisbat de Mallorca)

Carrer Seminari, 4
07001 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 214 601 - 610 18 06 44
mcs@bisbatdemallorca.com

Secretari de Comunicació: Cristina Sànchez Bernardo
Producció: Ignasi Colom Pons
Edició: Francisco J. Julià Terreros

PALAU EPISCOPAL

Mirador, 5 (Palau Episcopal)
07001 – Palma (Mallorca)

Secretaria del Bisbe:
Tel. 971 714 601
secretariadelbisbe@bisbatdemallorca.com

Arxiu Diocesà:
Tel. 971 714 063
arxiudiocesa@bisbatdemallorca.com
Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30

CÚRIA DIOCESANA

Carrer Seminari, 4
07001 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 213 100
Obert: de dilluns a divendres, de 8:00 a 21.00

Vicari General - Mn. Antoni Vera Díaz
Tel. 971 214 370
Fax 971 725 847
vicarigeneral@bisbatdemallorca.com

Vicari Episcopal per a l'Evangelització - Mn. Antoni Vadell Ferrer
Tel. 971 214 370
vicarievangelitzacio@bisbatdemallorca.com

Vicari Episcopal per a l'Educació - Mn. Miquel Gual Tortella
Tel. 971 214 370
secretariageneral@bisbatdemallorca.com

Cancelleria - Mn. Jaume Estela Cortès
Tel. 971 214 370
Fax 971 725 847
cancelleria@bisbatdemallorca.com

Vicaria Judicial (Tribunal Eclesiàstic) - Mn. Nadal Bernat Salas
Tel. 971 214 372

Ecònom Diocesà - Mn. Antoni Burguera Cabrer
Tel. 971 214 370
Fax 971 725 847
econom@bisbatdemallorca.com

CASA DE L'ESGLÉSIA

Carrer Seminari, 4
07001 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 213 100
Fax 971 725 847
casaesglesia@bisbatdemallorca.com

Caixa Diocesana
Tel. 971 214 371

CAPÍTOL DE LA CATEDRAL

Capiscolat, 2, 1r
07001 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 713 133 – 971 723 130
info@catedraldemallorca.org