JUAN CARPI I ANDREU CARRIÓ CELEBREN EL SEU 25È ANIVERSARI D'ORDENACIÓ DIACONAL


20 de juny de 2017. 09:55h.

Durant la trobada mensual que realitza el col·lectiu de diaques de l’Església.El passat dissabte 17 de juny durant la trobada mensual que realitza el col·lectiu de diaques de l’Església de Mallorca, Mn. Juan Carpi i Mn. Andreu Carrió celebraren el 25 aniversari de la seva ordenació. Després d’haver confeccionat el calendari per al curs que ve, tots els presents, acompanyats pel director espiritual dels diaques, Mn. Antoni Riutort, les esposes dels celebrants i el responsable del diaconat de la diòcesi, Mn. Antoni Vera, varen celebrar una eucaristia en acció de gràcies per tots els anys de treball ministerial, en la qual hi va ser molt present el primer diaca permanent mallorquí ordenat després del Concili Vaticà II, Mn. Miquel Capó.


0 COMENTARIS