NOVA REUNIÓ DELS BISBES DE LA PROVÍNCIA ECLESIÀSTICA


24 de juliol de 2017. 08:52h.

S'han tractat temes relacionats amb la pastoral juvenil i els itineraris d'iniciació cristiana.Els bisbes de la Província Eclesiàstica Valentina han duit a terme la seva darrera reunió del curs en aquesta ocasió a la Diòcesi d'Oriola-Alacant. El bisbe Jesús Murgui Soriano ha estat així l'amfitrió d'aquesta trobada que ha tingut lloc a la Casa d'Espiritualitat "Diego Hernández" d'Elx. S'ha comptat amb la presència del cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares; Casimiro López (Sogorb-Castelló), l'administrador apostòlic de Mallorca, Sebastià Taltavull; Vicente Juan (Eivissa) i Francisco Conesa (Menorca). A més, han participat els bisbes auxiliars de València, Javier Salinas, Arturo Ros i Esteban Escudero. S'han sumat a la comitiva els dos bisbes emèrits de la Diòcesi d'Oriola-Alacant, Victorio Oliver i Rafael Palmero.

Entre altres, dos temes ha centrat l''atenció i el treball dels bisbes de la Província Eclesiàstica Valentina. Són la Iniciació Cristiana i la Pastoral Juvenil. Un llarg diàleg amb aportacions interessants i variades ha ocupat el temps dedicat a aprofundir en quelcom tan necessari en aquests moments com el fet de demanar-nos “com es fa un cristià?”.

La reflexió s''ha fet a partir de l''aportació de tots que venia exposada per la realitat concreta de cada diòcesi amb preguntes, reptes, revisió, propostes. Ha sorgit la necessitat d''un Projecte de Iniciació Cristiana comú a tots i adaptable a les particularitats de cada diòcesi, posant l''accent en aquelles orientacions pràctiques que provinguin d''un mínim d''unitat en els seus plantejaments i ajudin a fer un vertader procés de creixement en la fe. Es tracta, doncs, d''un document de fons i d''unes orientacions per aplicar.

S''ha subratllat la importància d''una pastoral d''adults que respongui als reptes d''evangelització que cada dia es presenten. Per això, s''han accentuat els següents punts: la dimensió comunitària de la fe, la dimensió de primer anunci que ha de tenir en compte no donar-ho tot per suposat, la dimensió familiar i la relació catequesi-celebració de la fe. Sovint l''ambient secularitzador dominant impedeix entrar en el vertader àmbit sacramental, espai on es realitza la trobada amb el Senyor i amb la comunitat cristiana.

L''altre aspecte, el de la Pastoral juvenil ha dut a fer un anàlisi de les diferents realitats que hi ha i d''algunes noves que es presenten i que necessiten, com en tot, un oportú discerniment. Seguint les orientacions que ja existeixen, s''ha aprofundit en el tema de l''acompanyament, necessari per a fer possible el procés vocacional del jove i corresponent creixement en la fe. En aquest sentit, s''ha valorat molt l''oportunitat del Sínode dels Bisbes que, sota el lema “Els joves, la fe i el discerniment vocacional” tindrà lloc a Roma l''octubre de 2018 i que ja s''està preparant pels diferents col·lectius de les diòcesis.

Més enllà de les reunions de treball per analitzar i debatre sobre la tasca pastoral, els representants de les diferents diòcesis varen visitar la Casa de la Festa d'Elx així com el Museu de la Festa. Després de conèixer detalls sobre el Misteri d'Elx, Patrimoni de la Humanitat, els bisbes varen signar en el llibre d'honor de la Casa de la Festa i se'ls va fer entrega de diversos detalls, entre ells, exemplars relacionats amb el drama assumpcionista.


0 COMENTARIS