NOMENAMENTS ECLESIÀSTICS


20 de octubre de 2017. 12:48h.

L'administrador apostòlic de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha fet públics els nomenaments eclesiàstics següents:L'administrador apostòlic de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha fet públics els nomenaments eclesiàstics següents:

Renovació del Consell Directiu Diocesà de Càritas Diocesana
Directora: Sra. Margalida M. Riutort Cloquell
Administradora General: Sra. Sebastiana Santmartí Garau

Altres nomenaments:

Sra. Catalina Mateu Vicens
Secretària General de Caritas Diocesana de Mallorca

Mn. Guillem Vaquer Homar
Delegat Episcopal per a Càritas Diocesana de Mallorca

Fray Ángel Jiménez Martínez, OM
Capellà del Centre Penitenciari de Palma


0 COMENTARIS