NOMENAMENTS ECLESIÀSTICS


03 de novembre de 2017. 12:35h.

L'Administrador Apostòlic de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha fet públics els nomenaments eclesiàstics següents:Mn. Juan Carlos Thomàs Sedano
Diaca al servei de les parròquies de Montuïri, Pina i Algaida.

Mn. Joan Bauzà Bauzà
Director de la Residència de Sant Pere i Sant Bernat

Consell de Govern de la Confraria de Sant Pere i Sant Bernat
Procurador Major: Mn. Lluc Riera Coll
Tresorer: Mn. Pere Torres Siquier
Secretari: Mn. Bartomeu Moll Ribas
Vocal: Mn. Miquel Pons Melià


0 COMENTARIS