EL SEMINARI DE MALLORCA LLANÇA UNA APP PER PREGAR PER LES VOCACIONS SACERDOTALS


09 de novembre de 2017. 10:45h.

"VocationGo" és el nom d'aquesta aplicació.El Seminari de Mallorca, juntament amb els altres Seminaris de Catalunya, llança una app amb la qual pregar per a les vocacions sacerdotals. El seu nom és VocationGo i es pot trobar tant per al sistema operatiu iOs com Android.

L'objectiu és ajudar a tots a pregar per les vocacions sacerdotals i quina millor manera de fer-ho que utilitzant una eina tant propera a tothom i a l'abast de tot com és el telèfon mòbil.

"Fan falta capellans i aquests són un do que s'ha de demanar com ens ensenya el mateix Senyor", afirma el rector del Seminari, Bartomeu Villalonga. "Per això a través d'aquesta app es vol convidar a pregar de manera individual i diàriament a través del rés del rosari, d'una pregària o d'un text vocacional".

Cal destacar la convidada a crear grups que es reuneixin per pregar per les vocacions sacerdotals. Grups que si ho comuniquen al Seminari apareixeran a la mateixa aplicación, on s'anunciarà el lloc i l'hora de trobada per a la pregària.

Finalment si es vol, també es podrà pregar per un seminarista en concret. A la mateixa aplicació sortirà qui són els seminaristes i es podrà pregar personalment per cada un d'ells.


0 COMENTARIS