26 DE NOVEMBRE, DIA DE LES PERSONES SENSE LLAR


24 de novembre de 2017. 11:01h.

"Som persones, tenim drets. Ningú Sense Llar".La jornada de les persones sense Llar compleix 25 anys. Sota el lema "Som persones, tenim drets. Ningú Sense Llar" el 26 de novembre se celebra el Dia de les Persones Sense Llar, una jornada que aquest any compleix 25 anys de recorregut a Espanya sota l'impuls de Càritas, FACIAM (Federació d'Associacions i Centres d'Ajuda a Marginats), XAPSLL i BesteBi (Plataforma per la inclusió social i a favor de les persones sense llar de Biscaia).

Vulneració de drets
En aquesta edició, la Campanya llança un missatge on els drets de les persones sense llar tornen a reclamar-se amb força, una reivindicació que, per reiterada, no perd valor ni contundència, tenint en compte que aproximadament 40.000 persones estan sense llar al nostre país (viuen al carrer o sense habitatge, i estan allotjats en diferents centres i recursos) Aquesta xifra es dispara si es parla de persones que resideixen en un habitatge insegur (3,6 milions de persones) o inadequada (5 milions de persones).

De forma específica, les entitats promotores de la Campanya alerten que alguns dels drets que s'han vist restringits per a aquestes persones tenen a veure l'accés al sistema sanitari, les desigualtats territorials en l'obtenció de la targeta sanitària o en l'atenció prestada en serveis específics, com a urgències o salut mental. A això s'afegeixen situacions de inequitat en l'accés al sistema de protecció social al territori, que van des de l'empadronament a les rendes mínimes.

Aquest any, la Campanya alerta també de l'increment dels delictes d'odi contra aquestes persones i denuncia la persistència d'algunes legislacions o ordenances municipals que criminalitzen o sancionen la pobresa, i que desenvolupen mesures dissuasives, com la retirada de bancs als carrers o la col·locació de pinxos o pilons.

La vulnerabilitat que aquestes dificultats generen en els qui es veuen abocats a viure al carrer queda expressada en el testimoniatge d'un participant en un dels projectes de Càritas per a persones sense llar. "La societat –confessa aquesta persona— ignora el perill del carrer, no vol veure-ho, i saber poc de les necessitats de les persones en un moment de la seva vida… Et culpabilitzen, et fan sentir molt malament interiorment, és una ferida tan difícil de curar quan arribes a aquest extrem".

Propostes
En posar el focus sobre els drets, la Campanya de Persones Sense Llar vol fer visibles les dificultats que es troben cada dia les persones sense llar en l'accés i exercici dels seus drets humans, així com denunciar les vulneracions de drets que sofreixen i recordar que els drets humans suposen una responsabilitat no solament dels poders públics sinó també de tota la ciutadania, les entitats socials i els mitjans de comunicació.

Amb aquest objectiu, Càritas, FACIAM, XAPSLL i BesteBi llancen les següents propostes:

– A les Administracions públiques: que promoguin reformes estructurals que garanteixin l'accés al dret humà a un habitatge digne i adequada. Ningú ha de veure's abocat a viure al carrer, per la qual cosa és necessari donar prioritat a gaudir d'un habitatge segur i econòmicament accessible, com el lloguer social, la cessió d'ús i la propietat cooperativa. Així mateix, ha de fomentar-se la destinació dels habitatges buits al lloguer social.

– A la ciutadania: que conegui i participi en entitats socials del seu territori que promoguin i valorin els drets de les persones sense llar, i que siguin "agents de drets" a través de la mobilització social.

– Als mitjans de comunicació: que informin des d'un llenguatge i una perspectiva de drets, que ajudi a eliminar les barreres que sofreixen les persones sense llar en l'accés als mateixos i que eviti la seva estigmatització social.

La Campanya va començar l'any passat un nou trienni (2016-18) de treball, on l'eix de proposta i denúncia es dirigeix a impulsar la construcció d'un model de societat diferent que posi a les persones i la seva dignitat al centre.

Com assenyala Enrique Domínguez, responsable de la Campanya en Càritas Espanyola, "apostem per la centralitat absoluta de la persona en situació de sense llar en la Campanya". "És urgent –afegeix— abordar la situació de les persones sense llar amb una mirada de drets de manera global, interrelacionats entre si i no incidint solament en un concret. Això significa que hem de defensar tots els drets junts, alhora, cada dia, a tot arreu, perquè els drets no són regals, sinó que són inherents a l'ésser humà".

25 anys de recorregut
Si ja en 1992, el primer any de la Campanya, el lema exigia "Dret a un allotjament digne", 25 anys després "encara queda molt per fer", com alerten les entitats promotores d'aquesta iniciativa.

Al costat de la permanent reclamació de protecció dels drets i dignitat d'aquestes persones, la Campanya ha desenvolupat també des dels seus inicis un intens recorregut de sensibilització per modificar el llenguatge (del terme "transeünts" i "sense sostre" a "persones en situació de sense llar"), per transmetre un missatge d'esperança i oportunitat, per enfortir la participació de les persones sense llar els diferents projectes socials, i el que és més important, en el seu propi procés de recuperació personal, de ciutadania i d'accés a drets. Aquesta tasca de sensibilització s'ha dirigit també als mitjans de comunicació, per prendre consciència de la importància de transmetre missatges positius i capacitadors sobre les persones sense llar, i evitar els habituals estereotips i imatges estigmatitzadores.


0 COMENTARIS