PRIMERS NOMENAMENTS I CONFIRMACIONS DE CÀRRECS DE MONS. SEBASTIÀ TALTAVULL I ANGLADA COM A BISBE DE MALLORCA


27 de novembre de 2017. 09:00h.

Nou Consell Episcopal.NOU CONSELL EPISCOPAL

En data d'avui, Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, bisbe de Mallorca, ha signat els següents nomenaments:

Ha constituït el nou Consell Episcopal, d'acord amb el càn. 473 §4 del Codi de Dret Canònic, que l'ajudarà en el govern diari de la Diòcesi de Mallorca i a fomentar millor l'activitat pastoral. El Consell Episcopal estarà format pels membres següents:

Mn. ANTONI VERA DÍAZ
Vicari General

Mn. NADAL BERNAT SALAS
Vicari Episcopal per a les relacions institucionals i patrimoni històric i cultural

Mn. MIQUEL GUAL TORTELLA
Vicari Episcopal per a l'educació i la formació

Mn. MARIÀ GASTALVER MARTÍN
Vicari Episcopal per al territori de Palma, arxiprestat de Ponent i arxiprestat de Miramar - Vall de Sóller

P. ANTONI CAÑELLAS BORRÀS, CO
Vicari Episcopal per a la Vida Consagrada i la Pietat Popular

Mn. EUGENI RODRÍGUEZ ADROVER
Vicari Episcopal per a l'atenció a les delegacions i als moviments

Mn. FRANCESC VICENS GOMILA
Vicari Episcopal per al territori de l'arxiprestat de Lluc-Raiguer, Nord, Llevant, Migjorn i es Pla

Mn. JAUME A. ESTELA CORTÉS
Ha estat confirmat com a Canceller – Secretari General i Secretari del Consell Episcopal i nomenat moderador de Cúria

El Vicari General i els Vicaris Episcopals tenen totes les facultats que el dret els concedeix amb potestat ordinària i vicària. A tots ells els ha renovat les delegacions i facultats habituals que tenien atorgades anteriorment. El Vicari General i el Canceller – Secretari General són nomenats ad nutum Episcopi, és a dir, que el Bisbe els pot nomenar i remoure quan així ho consideri oportú, d'acord amb l'ordenament canònic. En canvi els Vicaris Episcopals han de ser nomenats per un temps determinat, tal com marca el dret canònic càn. 477 §1, motiu pel qual els vicaris Episcopals han estat nomenats per a 3 anys.

Els membres del nou Consell Episcopal prendran possessió del seu càrrec en un acte públic que se celebrarà en el Palau Episcopal dia 29 de novembre a les 11 h.

Per altra banda ha confirmats els nomenaments de Mn. Nadal Bernat com a Vicari Judicial, de Mn. Josep Adrover com a Vicecanceller – Secretari General, i de Mn. Antoni Burguera com a Ecònom.

També ha confirmat en els seus càrrecs el Secretari Particular del Sr. Bisbe, les Delegades, Delegats i Vicedelegat diocesans, els Directors dels Secretariats diocesans, la Secretària de Comunicació, el Presidents de la Comissió Diocesana de Patrimoni Cultural i Art Sacre, els Notaris Eclesiàstics i els arxiprestes i l'equip del Seminari Major i Seminari Menor en Família.


0 COMENTARIS