ELS MEMBRES DEL CONSELL EPISCOPAL DE LA DIÒCESI JUREN EL SEU CÀRREC EN UN ACTE AL PALAU EPISCOPAL


29 de novembre de 2017. 16:31h.

Mons. Taltavull ha fet una crida a "anar a l'essencial de l'Evangeli, tornar a la font i recuperar la seva frescor original".El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha presidit avui matí l'acte de jurament del nou equip del consell episcopal de la Diòcesi de Mallorca. Aquest grup de vuit preveres, constituït d'acord amb el càn. 473 §4 del Codi de Dret Canònic, l'ajudarà en el govern diari de la Diòcesi de Mallorca i a fomentar millor l'activitat pastoral.

L'acte ha començat amb la lectura del nomenament dels nous membres del Consell Episcopal: Antoni Vera Díaz, vicari general; Nadal Bernat Salas, vicari episcopal per a les relacions institucionals i patrimoni històric i cultural; Miquel Gual Tortella, vicari episcopal per a l'educació i la formació; Marià Gastalver Martín, vicari episcopal per al territori de Palma, arxiprestat de Ponent i arxiprestat de Miramar - Vall de Sóller; Antoni Cañellas Borràs, CO, vicari episcopal per a la Vida Consagrada i la Pietat Popular; Eugeni Rodríguez Adrover, vicari episcopal per a l'atenció a les delegacions i als moviments; Francesc Vicens Gomila, vicari episcopal per al territori de l'arxiprestat de Lluc-Raiguer, Nord, Llevant, Migjorn i es Pla i Jaume Estela Cortès confirmat com a canceller – secretari general i secretari del Consell Episcopal i nou moderador de Cúria.

Després de la professió de fe i el jurament, Mn. Antoni Vera, en nom dels membres, ha dirigit unes paraules als nombrosos convidats presents, tot agraint la confiança que el bisbe ha dipositat en ells. Acte seguit, Mons. Taltavull ha explicat la missió específica dels conselleres, orientada en tots els casos a la societat i els seus conciutadans, creients o no creients: "No podem tancar les portes ni el cor a ningú. Son ciutadans de pas universal", afirmà en el seu discurs.

Cada una de les missions assignades té un camp específic, en els quals ha convidat a treballar-hi amb "dedicació plena, actitud de servei i creativitat", així com l'aplicació d'una "pastoral preventiva" que s'avança als esdeveniments. Dos aspectes són, segons Mons. Taltavull, claus en aquest procés: l'eix transversal d'evangelització, perquè "tot el que feim, deim i som ha d'anar impregnat d'aquest esperit evangelitzador" i la comunicació, amb la col·laboració directa amb els mitjans de comunicació. En aquest sentit, ha convidat els mitjans a "ajudar-nos a una informació transparent, que estimi la veritat i l'objectivitat responsable".

El Consell es proposa una tasca que abraci tota la realitat del poble de Déu, a través de "molta presència" i amb una actitud d'Església en sortida, com recorda constantment el papa Francesc.

El Vicari General i els Vicaris Episcopals tenen totes les facultats que el dret els concedeix amb potestat ordinària i vicària. A tots ells els ha renovat les delegacions i facultats habituals que tenien atorgades anteriorment. El Vicari General i el Canceller – Secretari General són nomenats ad nutum Episcopi, és a dir, que el Bisbe els pot nomenar i remoure quan així ho consideri oportú, d'acord amb l'ordenament canònic. En canvi els Vicaris Episcopals han de ser nomenats per un temps determinat, tal com marca el dret canònic càn. 477 §1, motiu pel qual els vicaris Episcopals han estat nomenats per a 3 anys.


0 COMENTARIS