INFÀNCIA MISSIONERA 2018: ATREVEIX-TE A SER MISSIONER


23 de gener de 2018. 08:50h.

Infància Missionera és una Obra del Papa que promou l'ajuda recíproca entre els nins del món.Aquesta institució de l'Església forma una xarxa de solidaritat universal els principals protagonistes de la qual són els nins.

Infància Missionera dóna als nins un paper protagonista en el servei missioner: ells són els agents, donants i receptors de la tasca missionera. El seu lema fundacional és "Els nins ajuden els nins". Té dues dimensions:

Escola de formació. Educa en la fe i solidaritat missionera, i ensenya als nins de tot el món a seguir Jesús i a ajudar altres nins.

Finançament de projectes. Canalitza les aportacions d'aquests nins, a través d'un Fons Universal de Solidaritat, que sosté projectes d'ajuda a la infància en els Territoris de Missió.

Qui l'organitza?
Obres Missionals Pontifícies, institució de la Santa Seu encarregada de fomentar i cercar mitjans materials per a l'activitat missionera de l'Església, es compon de quatre obres. L'Obra Pontifícia d'Infància Missionera és la responsable d'aquesta campanya.

Infància Missionera a Espanya
Obres Missionals Pontifícies i les delegacions de missions de les diòcesis espanyoles treballen conjuntament per fer arribar als nins aquesta escola de formació missionera. Gràcies a la generositat dels nins de tot el món —reunits en el Fons Universal de Solidaritat de l'Obra d'Infància missionera—, el 2017 es varen enviar 16.941.176,76 €, per sostenir 2.858 projectes d'ajuda a la Infància dels territoris de missió.


0 COMENTARIS