LES FRATERNITATS DE TERCIARIS CAPUTXINS DESCOBREIXEN LES ARRELS FRANCISCANES DE MENORCA


30 de gener de 2018. 08:50h.

Han viscut uns intensos dies de convivències a la veïna illa de Menorca.Els dies 27 i 28 de gener, les fraternitats de terciaris franciscans del convent de Caputxins de Palma i la del monestir de Concepcionistes Franciscanes de Maó, han viscut uns intensos dies de convivències a la veïna illa de Menorca. Amb un atapeït programa, els dos dies han transcorregut en un autèntic ambient de fraternitat franciscana. A les obligades visites a la Catedral, Museu Diocesà i altres esglésies i monuments de l'illa, cal afegir-hi aquelles que poden enriquir l'espiritualitat d'ambdues germandats franciscanes seglars. Compartiren estones de pregària i convivència amb les monges clarisses del Reial Monestir de Santa Clara de Ciutadella, amb les Concepcionistes Franciscanes de Maó i, tot peregrinat fins al santuari de la Mare de Déu del Toro, amb la comunitat de Franciscanes Filles de la Misericòrdia que té cura de custodiar aquell lloc tan venerat dels menorquins.

Cal remarcar la visita que es féu al poble de Ferreries. A l'església parroquial d'aquest lloc es pogué venerar el sepulcre del Beat Joan Huguet i Cardona, prevere de l'església menorquina que rebé el martiri l'any 1936 just després de trenta tres dies de la seva Ordenació Sacerdotal. Després també, els esperaven les nebodes d'un altre beat ferrerienc, el Beat Àngel de Ferreries, caputxí que fou coronat amb les palmes del martiri, el mateix any, en el convent dels framenors caputxins de Sarrià.


0 COMENTARIS