NOVA EDICIÓ DEL MATERIAL PER A LA LECTIO DIVINA DE QUARESMA I PASQUA


06 de febrer de 2018. 08:50h.

Elaborat per Mn. Teodor Suau.Durant aquests tres darrers anys la Diòcesi ha posat a l'abast de totes les persones i grups interessats un material, elaborat per Mn. Teodor Suau, per ajudar a la lectura atenta i contemplativa de la Paraula de Déu. Un mètode que molts coneixem amb el nom de Lectio Divina.

Aquest material, format per un conjunt de fitxes que corresponen a cada una de les setmanes del temps litúrgic de l'Advent i de la Quaresma/Pasqua dels tres cicles, està sent utilitzat de manera ben profitosa per molts de grups que arreu de la diòcesi es reuneixen periòdicament per reflexionar i pregar a l'entorn de la Paraula.

Enguany, per tal de facilitar la seva utilització i animar a més persones a endinsar-se en la lectura orant de l'Evangeli, s'ha decidit agrupar i enquadernar en un sol volum totes les fitxes corresponents als tres cicles (A,B,C) començant per les del temps litúrgic de la Quaresma que aviat iniciarem. Més endavant, es farà el mateix amb les fitxes corresponents al temps d'Advent.

El quadern, amb totes les fitxes del temps de Quaresma i Pasqua (en català i castellà), el podeu adquirir a la Llibreria Diocesana de la Casa de l'Església a un preu de 5 €.


0 COMENTARIS