MALALTS, ANCIANS I PROFESSIONALS DE LA SALUT CELEBREN LA JORNADA MUNDIAL DEL MALALT


12 de febrer de 2018. 16:46h.

Persones properes a la Pastoral de la Salut, malalts, familiars, personal sanitari i voluntaris es feren presents a l'Eucaristia presidida pel vicari general, Antoni Vera.La Diòcesi celebrà la Jornada Mundial del Malalt a la Parròquia de Sant Miquel aquest dilluns 12 de febrer. Persones properes a la Pastoral de la Salut, malalts, familiars, personal sanitari i voluntaris es feren presents a l'Eucaristia presidida pel vicari general de la Diòcesi, Antoni Vera, a la Parròquia de Sant Miquel de Palma.

La celebració anual de la Jornada Mundial del malalt té com a objectiu sensibilitzar el Poble de Déu i, per consegüent, les diverses institucions sanitàries catòliques i la mateixa societat civil, davant la necessitat assegurar la millor assistència possible als malalts: ajudar el malalt a valorar, en el pla humà i sobretot en l'espiritual, el patiment; fer que es comprometin en la pastoral sanitària de manera especial les diòcesis, les comunitats cristianes i les famílies religioses; afavorir el compromís cada cop més valuós del voluntariat, recordar la importància de la formació espiritual i moral dels agents sanitaris i, finalment, fer que els sacerdots diocesans i regulars, així com tots els qui viuen i treballen al costat dels qui pateixen, comprenguin millor la importància de l'assistència religiosa als malalts.


0 COMENTARIS