PROCESSONS I CONFRARIES, EXPRESSIONS DE FE DE L'ESGLÉSIA


13 de març de 2018. 14:41h.

Trobada quaresmal dels presidents de les Confraries de Setmana Santa de Palma.El passat dia 10 de març al Monestir de Santa Magdalena de Palma va tenir lloc una trobada quaresmal dels presidents de les Confraries de Setmana Santa de Palma. Sota el lema "Processons i Confraries, expressions de fe de l'Església", es va dur a terme un col·loqui i reflexió sobre aquestes associacions de fidels, que va dirigir el Vicari Episcopal de Vida Religiosa i Pietat Popular, el P. Antoni Cañellas Borràs, CO.

Es va aprofundir en la necessitat de conscienciar cada vegada més del sentit eclesial, missió i finalitat d'aquestes entitats de la seua pertinença de l'Església Catòlica.

Aquesta necessitat d'atenció pastoral sobre aquestes associacions de fidels s'emmarca en la creació de la nova Vicaria Episcopal de Pietat Popular, que el bisbe, Mons. Sebastià Taltavull ha constituït perquè com a Pare i Pastor pugui exercir de forma propera i amb un major compromís la seva acció pastoral sobre aquestes realitats. Exemple d'això va ser el passat 16 de febrer, amb la primera trobada entre el nou bisbe, els presidents i consiliaris de les confraries, per tenir un millor coneixement de la situació actual.


0 COMENTARIS