SI TENS ENTRE 12 I 18 ANYS, TENS UNA CITA EL PROPER 28 D'ABRIL


26 de abril de 2018. 12:20h.

A la trobada diocesana de joves "Visc x tu".Sota el lema VISC X TU, tots aquells adolescents i joves de entre 12 a 18 anys procedents de grups parroquials de confirmació, catequesi, grups juvenils, esplais, moviments, escoles, etc. tenen una fantàstica oportunitat de trobar-se dia 28 d'abril a les 16 h al Santuari de Cura per experimentar que Jesús és viu, ens acompanya en el nostre caminar vers la felicitat i ens dona la força per transformar la realitat.

A principis de l'any 2016, la delegació del Laïcat va promoure la creació d'una Plataforma Diocesana de Pastoral Juvenil (que va rebre el nom de "Efatà", paraula aramea que significa: obre't) en la qual les persones responsables de les diverses accions pastorals amb adolescents i joves que es duen a terme a la nostra diòcesi, poguessin compartir un conjunt de criteris considerats essencials per tal que l'acció pastoral sigui realment evangelitzadora i condueixi a la trobada amb Jesucrist; un calendari d'activitats i un espai formatiu, de pregària i de treball en xarxa, adreçat en primer lloc als responsables i, en segon terme, també als catequistes, acompanyants, educadors i monitors dels adolescents i joves.

En un moment en què la pastoral juvenil que tenim a les nostres comunitats i grups sembla que necessita un nou impuls de presència evangelitzadora, els distints responsables que formen part d'Efatà han pogut constatar sovint la necessitat de generar moments i espais que afavoreixin la trobada i l'intercanvi entre els adolescents i joves de les nostres realitats.

Inscripcions:
secretariageneral@bisbatdemallorca.com - 971 213 100
Preu: 2 €


0 COMENTARIS