"LES MANS AL COR": MALLORCA MISSIONERA CELEBRA LA SEVA JORNADA ANUAL


07 de maig de 2018. 16:31h.

Durant el 2017 s'han subvencionat projectes per un valor de 183.346,83 €.Missioners, familiars i amics de Mallorca Missionera, més de 160 en total, es reuniren el passat 5 de maig en el Seminari Nou per participar en la trobada anual organitzada per la Delegació de Missions entorn a la festa que té presents els 90 missioners mallorquins. Així, sacerdots, religiosos i religioses i laics) treballen als cinc continents duent la Paraula de Déu i fent accions solidàries.

El bisbe Sebastià presidí l'entranyable celebració que aplegà els missioners ja retornats a l'illa, així com les seves famílies. També animà a altres a sumar-s'hi a l'experiència: "La missió és gran, els obrers són pocs i que molts descobresquin que es poden afegir a aquesta vinya".

Acabada la celebració es féu un homenatge a Mn. Eugeni García, sacerdot diocesà recent arribat d'una experiència missionera a Perú i l'associació Son Servera Solidari i la parròquia de Son Servera, per la seva constant tasca a favor de les missions.

"Les mans al cor" és el lema de la jornada de Mallorca Missionera d'enguany, que "expressa una obra d'amor i de santedat", indicà Taltavull. "Quan el nom de la nostra illa s'identifica amb el qualificatiu de «missionera», la seva acció ha superat les barreres geogràfiques i humanes, i la solidaritat entre persones i pobles ha esdevingut el signe de la presència d'un Déu que estima i és font de bé i de felicitat."

Durant el 2017 s'han subvencionat projectes per un valor de 183.346,83 €. D'aquests, 126.380,60 € han sufragat projectes educatius, pastorals i de desenvolupament a Amèrica Llatina; 58.466,23 € a Àfrica i 1.500 € a Àsia.


0 COMENTARIS