LES FRANCISCANES PRESENTEN NOVA BIBLIOGRAFIA SOBRE ELS SEUS FUNDADORS


08 de maig de 2018. 11:02h.

Emotiu homenatge a Sor Maria Rigo, qui durant 30 anys s'ha encarregat de conservar i recuperar el patrimoni documental de la Congregació.La Congregació de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia ha editat noves publicacions que recullen elements clau de la seva història com a Congregació i resulten també essencials per aprofundir en el germen de la seva essència carismàtica.

En el transcurs d'un acte celebrat a l'Església Parroquial de Pina, el passat 4 de maig es va donar a conèixer un conjunt bibliogràfic que, a través de la figura dels seus fundadors, Don Gabriel Marià Ribas de Pina i Sor Concepció de Sant Josep, recull aspectes fonamentals sobre ambdues figures i mostren, al seu torn, elements destacats dels orígens de la missió de les FFM.

La presentació va comptar amb la presència del bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, i amb nombrosos convidats, entre els quals varen destacar familiars dels germans fundadors (Família Ribas de Pina) i representants d'altres congregacions.

L'acte va ser, a més, el moment triat per celebrar un merescut homenatge a Sor Maria Rigo, figura clau en la conservació i transmissió del patrimoni documental de les FFM.

Documents i Obres
Amb treball i tenacitat, Sor Maria Rigo ha recopilat durant els darrers 30 anys la vasta obra documental heretada dels germans Ribas de Pina. Gràcies a aquest esforç avui es compta amb una recopilació extraordinària de material original que permet mantenir vives l'essència i arrels de la Congregació, a més de ser un excel·lent referent històric.

Documents (Volums I i I) i Obres (Volums I i II) compilen diferents tipus d'escrits de D. Gabriel Marià (cartes, sol·licituds, aprovacions o el seu propi testament) i obres diverses redactades pel fundador.

Aquesta miscel·lània de documents, resultat del treball investigador de Sor Maria, ha comptat per a aquesta edició amb la coordinació de Sor Margalida Oliver, així com la inestimable col·laboració en l'edició de Tomeu Sales . El pròleg de Documents està escrit per Pere Fullana.

Un Somriure, una mirada
El llibre, a càrrec de Mn Teodor Suau, narra des de l'admiració i el respecte moments vitals de la vida de Sor Concepció de Sant Josep.

En aquesta obra trobam la descripció de la cofundadora de les FFM, la narració d'alguns dels moments més transcendentals en la seva vida, i bells detalls sobre la seva personalitat, així com de la seva profunda i sòlida espiritualitat.


0 COMENTARIS