CONFIRMACIONS A LA PARRÒQUIA DE SANT JAUME D'ALCÚDIA


28 de maig de 2018. 12:08h.

14 joves, pertanyents a les parròquies d'Alcúdia i del Port d'Alcúdia.14 joves, pertanyents a les parròquies d'Alcúdia i del Port d'Alcúdia, reberen el sagrament de la Confirmació el passat 26 d'abril en una celebració presidida pel bisbe Sebastià Taltavull i amb la presència de nombrosos fidels i el sacerdot i diaques de les comunitats.

Els joves, per la imposició de les mans i la unció amb l'oli del sant crisma, reberen el do de l'Esperit Sant, perquè confirmats en Crist, siguin en el món testimonis de la veritat, constructors de la pau i signes d'esperança. Es tracta d'una petició madurada en un temps de formació i catequesi, on han pogut comprendre la seva vocació de batiats i mostrar disposició a donar testimoni de la seva fe.

En l'homilia, D. Sebastià comentà que "la fe és descobrir que qualcú m'estima des de sempre, que ha entrat a la meva vida sense condicions".


0 COMENTARIS