"L'EUCARISTIA ÉS LA RESPOSTA A LA VOLUNTAT DE JESÚS RESSUSCITAT DE VOLER QUEDAR ENTRE NOSALTRES"


03 de juny de 2018. 20:25h.

Un any més, la Catedral de Mallorca es vestí de gala per celebrar la solemnitat del Corpus Christi.L'eucaristia, presidida pel bisbe Sebastià Taltavull, fou precedida per les vespres solemnes amb l'assistència d'un gran nombre de fidels. "La nostra reunió d'avui, com totes les eucaristies que se celebren arreu del món cada dia, són la resposta a la voluntat de Jesús ressuscitat de voler quedar entre nosaltres", afirmà el prelat en l'homilia, per demanar-se a continuació: "Per què, entre nosaltres, els batiats, només un 12% dels cristians la celebren cada diumenge; o en altres indrets, només un 3% o un 4%? Per què l'Eucaristia ha esdevingut per a un ampli sector, especialment de joves, una càrrega pesada i amb la voluntat d'alliberar-se'n?"

El Corpus Christi és una festivitat que s'escau el dijous en què s'acompleixen deu dies de la Pasqua de Pentecosta o Pasqua granada. Per això és un dia en què es dóna una importància especial a l'adoració del Santíssim, que és exposat a la custòdia i, en molts llocs, tret en processó pels carrers, talment com passa a Mallorca. Recordem que el Santíssim és l'hòstia consagrada i que la custòdia és un objecte d'orfebreria destinat a fer l'exposició solemne del santíssim sagrament. Conté un estoig transparent, el vericle, que és on es col·loca l'hòstia consagrada. En aquest sentit, afegí: "És la presència que es realitza a través d'un signe que ens obre els ulls de la fe i ens mou decididament a anunciar-lo, fent que les condicions de vida canviïn en el mateix moment de la fracció del pa, com va succeir als deixebles d'Emmaús".

La conseqüència immediata de l'Eucaristia és, per tant, l'exercici de la caritat, "deure de tot cristià". Així, és també una jornada dedicada a recordar la tasca de Càritas, concretament dels més de 900 voluntaris repartits per tota l'illa, "atents a allò més immediat i sensibilitzant sobre la necessitat d'eradicar les causes de la pobresa, de totes les pobreses, materials, psíquiques morals i espirituals, com també les noves pobreses que ens envolten", així com dels 70 professionals que hi treballen. Per això, afirma, no és necessary només voler solucionar problemes immediats de necessitats primàries, sinó "anar a l'arrel d'aquesta precarietat que afecta a tants individus i famílies, que tenen nom i llinatges". Enguany Càritas ha atès a quasi 7.000 persones mitjançant l'acolliment, l'escolta, la informació, el seguiment, l'orientació i l'assessorament, com també un gran esforç per a la inserció laboral i la integració familiar.

Avui en dia, la processó del Corpus Christi de la Seu se celebra el diumenge següent al dia del Corpus i consisteix, com hem comentat, en un seguici pels carrers de Ciutat encapçalada per la Sagrada Forma exposada a la custòdia. A més, la processó de la Seu té la particularitat que també compta amb la lledània que, com ens diu el Diccionari Català, Valencià, Balear és un "ornament fet de flors de cera, que es posava a les creus que es duien en les processons de les Rogatives menors, costum que perdurà fins al segle XVIII; actualment, gran roda feta d'una multitud de flors de cera, que es porta en la processó del Corpus de la Seu de Mallorca.


0 COMENTARIS