MALLORCA ACOLLIRÀ EL 2019 LA TROBADA DE BISBES DE LES COMISSIONS EPISCOPALS DE MITJANS DE COMUNICACIÓ D'ESPANYA I PORTUGAL


04 de juliol de 2018. 15:00h.

Aquesta setmana ha tengut lloc la trobada anual a la ciutat de Maia, diòcesi de Porto (Portugal)."Joves i comunicació" és el títol del programa de la trobada ibèrica dels bisbes de les Comissions Episcopals de Mitjans de Comunicació, d'Espanya i Portugal, a la qual pertany el bisbe Sebastià Taltavull, i que ha tingut lloc a Maia (Porto) del 2 al 4 de juliol. Les intervencions s'han centrat en el pròxim sínode dels bisbes sobre "Els joves, la fe i el discerniment vocacional", que tendrà lloc a l'octubre a Roma, convocat pel papa Francesc.

Els bisbes han constatat com el mitjà comunicatiu, de manera especial internet i les xarxes socials, "configura la nostra manera de veure el món, d'elaborar el pensament, de relacionar-nos amb els altres". En aquest sentit, comproven que la comunicació de l'Església roman majoritàriament en el paradigma cultural anterior al creat per les xarxes socials, de manera que a l'hora de difondre el missatge cristià entre els joves, es manifesta la dificultat de "comprendre 'què' se'ls diu a causa de 'com' se'ls diu: en aquest cas, el mitjà dificulta el missatge".

Així mateix, les comissions han acordat celebrar la seva propera trobada, en el mes de juny de 2019, a Mallorca.

Vet aquí les conclusions de la Trobada Ibèrica "Joves i comunicació"

Els bisbes de les Comissions Episcopals de Mitjans de Comunicació d'Espanya i Portugal hem tingut aquesta setmana, del 2 al 4 de juliol, la nostra trobada anual a la ciutat de Maia, diòcesi de Porto (Portugal). En aquesta ocasió, els tres dies de treball, sota el títol "Els joves i la comunicació", han estat centrats en el pròxim sínode dels bisbes sobre "Els joves, la fe i el discerniment vocacional", que tindrà lloc a l'octubre a Roma, convocat pel papa Francesc.

Per al treball hem comptat amb l'ajuda de Leticia Soberón, membre del Dicasteri per a la Comunicació de la Santa Seu, i de Joaquim Freitas, Cap adjunt del Cos Nacional dels Scouts Catòlics de Portugal. Després de la reflexió comuna, oferim algunes consideracions sobre la situació actual de la comunicació de l'Església i els joves i tres propostes que podrien il·luminar els nostres treballs futurs.

En primer lloc, comprovam que avui, més que mai, el medi comunicatiu -de manera especial internet i les xarxes socials- configura la nostra manera de veure el món, d'elaborar el pensament, de relacionar-nos amb els altres. El paradigma textual, més lineal i analític, està sent substituït per la comunicació a través de les imatges, amb una successió d'idees inconnexes i fragmentàries. Cada un d'aquests paradigmes de comunicació és comprès per generacions culturals diferents.

En aquest sentit, constatam que la comunicació de l'Església roman majoritàriament en el paradigma cultural anterior al creat per les xarxes socials. Això és una cosa habitual ja que, després del canvi d'un ambient cultural, la ment humana queda lligada, per un llarg període de temps, a la manera de raonament anterior.

Per això, en utilitzar la comunicació per a la difusió del missatge cristià entre els joves, predomina una comunicació unidireccional, creada per adults, amb la manera lineal i analítica de l'anterior cultura. D'aquesta manera els joves no són capaços de comprendre què se'ls diu a causa de com se'ls diu: en aquest cas, el mitjà dificulta el missatge.

A la vista d'aquestes consideracions, oferim algunes propostes que puguin millorar aquesta comunicació:

  1. Sense deixar la centralitat del missatge cristià, cal atendre els fluxos de la informació, com fer aquesta més eficaç i atractiva per als joves. Les tecnologies emprades per comunicar, abans de ser auxiliars en el transport de senyals i informacions, són factors que alteren i modelen les relacions socials i la psicologia humana. L'Església ha d'oferir el seu missatge adaptat a aquesta nova cultura de la comunicació, predominantment visual i fragmentària. Hem de passar amb naturalitat del digital a la realitat, de la realitat al digital; de la comunitat formada per persones a la comunitat formada per perfils i viceversa.

2. L'Església necessita aprofundir la seva visió antropològica per donar respostes als reptes plantejats per relacions que ja no són només reals, sinó també digitals i virtuals. És urgent una antropologia que assenyali el valor de la dignitat de la persona humana en el món digital, els seus trets, els seus drets i la imatge de Déu que subjau en aquests perfils.

3. En l'evangelització, els joves han de ser subjectes de comunicació, productors de continguts i creadors de paràboles. Hem de seguir promovent un ambient que possibiliti el diàleg entre tots a partir dels seus coneixements, conviccions i sentit per a la vida. És el que podem anomenar "sinodalitat quotidiana" que s'aconsegueix, no només per canviar els llenguatges i les estratègies de comunicació, sinó per multiplicar d'acord amb els destinataris.

En acabar aquesta trobada fraterna desitgem manifestar el nostre agraïment a totes les persones que, amb la seva hospitalitat i bon fer, han facilitat la convivència entre els participants i el coneixement de l'entorn social i humà. Aquí, en aquesta terra, hem escoltat que "abans de fer negocis, feim amics", i pensam que aquest podria ser un bon principi per a la comunicació, també de l'Església.


0 COMENTARIS