NOMENAMENTS ECLESIÀSTICS


04 de agost de 2018. 08:55h.

El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull ha signat un grup de nomenaments amb data de 28 de juliol de 2018, i que ara es fan públics:Mn. Pere Gerard Bestard Muntaner
Rector solidari moderador de la Parròquia de Santa Margalida, continuant en els càrrecs anteriors

Mn. Felip Salvador Díez Forteza
Rector solidari de la Parròquia de Santa Margalida, continuant en els càrrecs anteriors

Mn. Francesc Vicens Gomila
Rector de la Parròquia de Búger, continuant en els càrrecs anteriors

Mn. Antoni Riutort Fullana
Rector de la Unitat Pastoral d'Algaida, Pina, Montuïri i Sant Joan

Mons. Jordi Gayà Estelrich
Rector de les parròquies de Can Picafort, Son Serra de Marina i Platja de Muro, continuant en els càrrecs anteriors

Mn. Danilo de Urzeda Pereira
Vicari de la Parròquia de Búger, continuant en els càrrecs anteriors

Mn. Nadal Bernat Salas
Vicari parroquial de Santanyí, els Llombards, s'Alqueria Blanca, Calonge i Cala d'Or, continuant en els càrrecs anteriors

Mn. Joan Manuel Cózar Martínez
Vicari parroquial de Santa Catalina Thomàs i de Sant Francesc de Paula de Palma

Mn. Jaume Ripoll Janer
Vicari parroquial de Sant Francesc de Paula de Palma, continuant en els càrrecs anteriors

Mn. Joan Gamundí Cloquell
Diaca al servei de les parròquies de Can Picafort, Son Serra de Marina i Platja de Muro, continuant en els càrrecs anteriors

Mn. Joan Andreu Alcina
Diaca al servei de les parròquies de Can Picafort, Son Serra de Marina i Platja de Muro, continuant en els càrrecs anteriors


Equip de la Secretaria Particular del Bisbe de Mallorca

Sr. Miquel Jesús Rosselló Janer
Secretari particular del Sr. Bisbe

Sra. Maria Francesca Ferrer Bover
Secretària


0 COMENTARIS