DEDICAT EL TEMPLE DE SANT MIQUEL DE PALMA I PROCLAMAT BASÍLICA


08 de octubre de 2018. 13:55h.

En aquest moment són quatre les basíliques menors a Mallorca: La Catedral de Mallorca, el Santuari de Lluc, la Basílica de Sant Francesc i la nova Basílica de Sant Miquel.Després de 789 anys de celebrar-se aquí la primera Eucaristia, l'església parroquial de sant Miquel, on hi ha també el santuari de la Mare de Déu de la Salut, va ser dedicada al Senyor amb el títol de basílica el passat diumenge 7 d'octubre, dignitat concedida pel papa Francesc el dia 19 de març d'enguany.

Era la culminació de tot un seguit d'actes de celebració. Una basílica menor és un títol atorgat a diverses esglésies normalment per concessió apostòlica. El Sant Pare Francesc signà el decret d'erecció de la nova basílica el passat 19 de març, festivitat de Sant Josep. Aquest diumenge es procedí a la proclamació i lectura d'aquest decret i la dedicació del temple on es custodia la Mare de Déu de la Salut.

"Assumim la responsabilitat que aquesta basílica sigui un lloc de pregària, un santuari on la Mare reuneix els seus fills, on la taula de l'Eucaristia és aliment per a tots els qui s'hi acosten", afirmà Taltavull en la seva homilia.

I continuà: "Han de ser presència evangelitzadora, testimoni d'unitat d'una comunitat que prega i s'estima, unida com les sarments al Cep que es Crist, signe visible d'un presbiteri de pedres vives, cohesionades les unes amb les altres, expressió d'una acció pastoral duita a terme per deixebles missioners que, com diu el papa Francesc, primeregen, s'involucren, acompanyen, fructifiquen i fan festa."

El procés que ha culminat amb la proclamació com a basílica menor ha suposat una àrdua tasca d'investigació històrica de la devoció a la Mare de Déu de la Salut, documentació que es va enviar a la Comissió Episcopal de Litúrgica de la Conferència Episcopal. Amb l'aprovació per part dels bisbes de la comissió, la petició va ser dirigida a la Congregació de Culte Diví de la Santa Seu qui n'ha emès un informe favorable.

A la vegada, aquest diumenge es féu la dedicació del temple, una litúrgia rica en símbols i ritus, com la unció de l'altar i de les parets de l'església, l'encensament de l'altar i la il·luminació del temple.

Els actes de celebració per la proclamació de basílica han estat dies també de solidaritat. En aquest sentit, la novella basílica ha finançat un projecte de Mans Unides Mallorca a Nacala, Mozambique. Així, gràcies a la seva aportació, ha estat possible que es puguin construir dues aules de 24 m cada una i reparar un mur deteriorat de 48,90 m de longitud que posava en perill la seguretat dels nins. Aquest projecte beneficiarà més de 2.300 alummes de l'escola de 6 a 14 anys.


0 COMENTARIS