EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA L'OBLIGACIÓ DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ D'OFERTAR LA RELIGIÓ A PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT


30 de octubre de 2018. 11:30h.

El Bisbat de Mallorca mostra la seva satisfacció per aquesta resolució.La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs de l'Advocacia de la CAIB contra la sentència del TSJ de Balears que, donant la raó al Bisbat de Mallorca, determinava que la Conselleria d'Educació havia de modificar el currículum de Batxillerat perquè pogués oferir-se l'assignatura de Religió a primer i segon cursos, i no únicament a primer, com passava fins ara.

En el seu acte d'11 d'octubre, contra el qual ja no hi cap recurs, l'alt tribunal assenyala que la LOE obliga a incloure la Religió també en el segon curs del Batxillerat entre les assignatures objecte d'elecció i que, havent-se pronunciat ja en ocasions prèvies, el recurs de la CAIB no té interès cassacional, inadmetent-lo a tràmit, amb el que queda plenament confirmada la sentència del TSJ de Balears de 31 de gener d'aquest mateix any que va estimar el recurs interposat pel bisbat.

El Bisbat de Mallorca mostra la seva satisfacció per aquesta resolució que garanteix el dret fonamental de les famílies que els alumnes puguin rebre una formació religiosa i moral d'acord amb les seves conviccions també a l'escola pública.

Així mateix, el Bisbat fa vots perquè, en el futur, no sigui necessari acudir als tribunals de justícia perquè siguin reconeguts aquests drets.


0 COMENTARIS