ACABEN ELS ROSARIS DE L'AURORA D'AQUEST MES D'OCTUBRE


30 de octubre de 2018. 18:38h.

Enguany el darrer rosari va acabar a l'església de l'Anunciació (la Sang) i l'eucaristia fou presidida pel bisbe Sebastià Taltavull.El passat 27 d'octubre tingué lloc el darrer rosari de l'aurora d'enguany. El rosari de l'aurora és un acte de pietat popular que es va recuperar fa cinc anys i que és propi del mes d' octubre. Durant els dissabtes del mes esmentat se surt d'una església en processó per acabar a un altre temple, es prega el rosari de camí i, una vegada arribat al destí, se celebra l'eucaristia. Enguany el darrer rosari va acabar a l'església de l'Anunciació (la Sang) i l'eucaristia fou presidida pel bisbe Sebastià Taltavull.


0 COMENTARIS