QUATRE NOUS CANONGES PER A LA CATEDRAL DE MALLORCA


31 de octubre de 2018. 18:50h.

Andreu Genovart Orell, Ramon Lladó Rotger, Antoni Riutort Fullana i Antoni Vera Díaz foren nomenats canonges pel bisbe Sebastià el passat 25 de setembre.Quatre preveres varen ser instituïts canonges el passat 27 d'octubre en el transcurs d'un solemne acte a la Catedral de Mallorca. Andreu Genovart Orell, Ramon Lladó Rotger, Antoni Riutort Fullana i Antoni Vera Díaz foren nomenats canonges pel bisbe Sebastià el passat 25 de setembre, havent consultat el Capítol Catedral de Mallorca, tal com estableix el cànon 509 del Codi de Dret Canònic.

Revestits amb l'hàbit coral, els capitulars i els nous canonges, acompanyats pels seus padrins, sortiren en processó cap al presbiteri. Arribats a l'altar, els canonges nous ocuparen un lloc presidencial davant de l'altar major. L'acte començà amb la lectura, per part del secretari capitular, del nomenament dels nous canonges. Seguidament, feren la professió de fe prescrita i el jurament capitular davant el Bisbe. Al final, tocant el llibre dels evangelis, afirmaren: "Que per això Déu m'ajudi i aquests sants evangelis de Déu". L'acta de la presa de possessió va ser signada pel nou canonge, els padrins i el secretari capitular.

El moment més emotiu de l'acte va ser l'abraçada amb el Bisbe i els canonges, que els acolliren en el col·legi capitular. Amb el nomenament a la mà, els canonges ocuparen la cadira que a partir d'ara se'ls reservarà a la Seu.

Els canonges són el grup de preveres que l'Església envia a la Seu per tal que vetlin per la bona realització de les tres dimensions que defineixen la Seu: el culte catòlic i ecumènic; el diàleg cultural amb la societat mallorquina, per tal d'ajudar a mantenir la pròpia identitat i la taula de la caritat per tal que arribi als més necessitats l'ajuda que permet l'economia de la Seu.


0 COMENTARIS