NOU NÚMERO DE LA REVISTA COMUNICACIÓ


02 de novembre de 2018. 16:08h.

Dedicat als xuetes dins l'Església de Mallorca.Comunicació ens ofereix en aquesta ocasió un número gairebé monogrà c sobre un tema que ha marcat la història contemporània de Mallorca: la pervivència de la discriminació dels descendents dels jueus conversos ns a dates molt recents.

Des de la coordinació de mossèn Pere Fiol Tornila, historiador, cronista diocesà i rector emèrit, diversos especialistes ens n'ofereixen una acurada visió de conjunt. En primer lloc, Mn. Pere mateix analitza el paper dels quinze llinatges assenyalats en el nostre presbiteri secular diocesà i en seglars eminents de Mallorca per la projecció de les seves obres apostòliques i intel·lectuals.

Després, el Dr. Lleonard Muntaner Mariano presenta una síntesi breu de la història del poble jueu a Mallorca a través d'un recorregut per les diverses etapes històriques fins a l'actualitat, amb especial menció als antecedents dels fenòmens del segle XVII.

Llavors, el Dr. P. Josep Amengual Batle se centra en la discriminació que patiren en l'accés als ordes sagrats en el context aristocratitzant del segle XVIII.

A continuació, és el Dr. Pere Fullana Puigserver qui ens introdueix en la famosa polèmica entre dos preveres mallorquins del segle XIX: Mn. Josep Tarongí i Mn. Miquel Maura com a reflex de les tensions que expliquen la dinàmica d'aquell segle i que afloraren particularment durant el període de la Restauració.

Albert Bonnín Fiol ens ofereix una panoràmica de les tendències actuals dins aquest col·lectiu, des de la superació a l'actitud minoritària de l'anomenat retorn a la fe d'Israel.

Completen el número dues aportacions relacionades amb la història d'Israel i del món antic i la presència cristiana a Terra Santa: l'obra de les peregrinacions contemporànies i el Col·legi del Pilar de Jerusalem a càrrec de la Dra. María Luz Mangado Alonso i la crònica del descobriment i desxiframent d'importants fragments de dues obres de la literatura egípcia antiga al Museu Bíblic de Mallorca per part de la Dra. Marina Escolano-Poveda, que ens fan Gerardo Jofre González-Granda i el director del Museu Bíblic de Mallorca, el Dr. Francesc Ramis Darder.


1 COMENTARIS
  1. 2018-11-06

    Recordar les paraules SS Fancisco: abans de ser cristià s'ha de ser jueu.